- AANBOD- 

Individuele 

coaching & begeleiding

Groepsaanbod

voor 

kinderen & jongeren

Binnenkort ook :

Loopbaanbegeleiding

Coaching 


Voor kinderen & jongeren 

X voor kinderen & jongeren


X vanaf 8 jaar 


X Zit je kind niet goed in zijn/haar vel? Maakt je kind zich heel veel zorgen? Heeft je kind nood aan ondersteuning in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling of mentale gezondheid? 


=> Een coachingstraject met paarden kan hiervoor helpend zijn... 

Praktisch

> Boek eerst een gratis kennismaking:

 Tijdens een kennismaking luister ik naar je hulpvraag en geef ik nog een woordje uitleg. We stemmen samen af of ik iets kan doen voor jullie en hoe we het zullen aanpakken. Tijdens of na de kennismaking kan je vrijblijvend beslissen of je een traject wil opstarten voor jouw kind. 


> aantal sessies is in afstemming met en afhankelijk van de hulpvraag, context en het kind zelf;


> min. 3 sessies, gemiddeld 10;


> een sessie duurt 1u30 min;

(als dit voor het kind haalbaar is)


> we voorzien een tussentijds- en eindevolutiegesprek met de ouders;


> overleg of samenwerking met andere hulpverlening is mogelijk, mits toestemming van de ouders; 


> Ondersteuning van de ouders kan opgenomen worden in het traject

Een individueel traject op maat

!! Trek kledij en schoenen aan die vuil mogen zijn en kleed je zeker warm genoeg :) 

Indivduele coaching  voor kinderen & jongeren 

Begeleiding  


bij verlies, rouw & verdriet

Begeleiding 

Met - naast - tussen & van de kudde

Krijg je te maken met een moeilijk sleutelmoment in je leven waarbij afscheid, verlies en verdriet komt kijken? Dan kunnen de paarden en ik misschien wat betekenen in dit moeilijk proces. Als moeilijke momenten je pad kruisen, sta je soms midden in storm, tegen wind. Je wil blijven staan, maar hoe doe je dat? 

Wat je nodig hebt is inzicht, begrip, liefde, warmte & steun.

Maar ook tijd en aandacht voor jezelf...

Traject Rouw & verlies 

X Voor kinderen, jongeren & (jong)volwassenen; 


X Voor wie te maken heeft met 'verlies' & 'verdriet';

Verlies van een dierbare (persoon of dier), verlies van werk, verandering van (t)huis of school, ziekte, afscheid, einde, ....


X Start met een gratis kennismaking;


X Inhoud en duur traject wordt afgestemd op de noden & de behoeften;


X Al vanaf 1 sessie mogelijk;


X Ouders kunnen nauw betrokken worden of ook (af en toe) deelnemen aan het traject. Naar eigen wens. 


X Gezinsbegeleiding mogelijk;


X Afstemming, samenwerking en overleg met andere hulpverlening moglijk, mits toestemming (van de ouders);Wanneer mama en papa ervoor kiezen om elk een eigen weg op te gaan, maar met de nodige aandacht en zorg voor de kinderen. 

Vanaf April 

Traject liefdevol uiteen

Voor ouders 

In het contact met je kind kom je als ouder vaak (eigen) struikelblokken tegen. Samen met de paarden kunnen we hier naar kijken en de nodige aandacht aan schenken.


Wil je de band met je kind versterken? De ouder-kind sessies zijn hiervoor ideaal! 


Verder wil ik ouders ook ondersteunen in hoe je zelf de beste life-coach wordt voor je kind!